7 min

Belte på styrketrening?

Bør jeg vurdere å bruke belte i treningen min? Benjamin Christensen gir oss sine refleksjoner på feltet.
Gjør som tusenvis av andre. Lytt på vår podcast du også.

De fleste som trener styrketrening  i et treningsstudio har sett det: Personen som bruker belte på samtlige øvelser på i treningsprogrammet sitt. På den andre siden har mange hørt at belte gir negative effekter ved at du ikke trener magemusklene. Hvem har rett? Som vanlig ligger svaret et sted i mellom.

 

Det meste av forskningen er på lærbelter som typisk blir kalt for styrkeløftbelter. Et belte med lik bredde hele veien rundt, et kraftig spenne av metall og opptil 13mm tykkelse av lær. Det finnes også varianter kalt vektløfterbelter der fremre halvdel av beltet er smalere, noe som gjør beltet mer komfortabelt i øvelser som krever større posisjonsendringer underveis, som et olympisk støt. I senere tid har det kommet en rekke varianter av belter av neopren/nylon med borrelås som «spenne». Det er uklart om sistnevnte vil gi like god effekt som et lærbelte, men det kan oppleves mer komfortabelt.

 

Vi har ikke forskning på styrkefremgang over tid som sammenligner grupper som trener med belte med grupper uten. Dette gjør at vi må støtte oss på studier som observerer hva som skjer når individer løfter med og uten belte. Samtidig må man gjøre en kritisk vurdering av erfaring på området.

Muskelaktivitet og beltebruk

Muskelaktiviteten i knebøy og markløft påvirkes noe av beltebruk, men forskjellene er små. Hos treningsvante individer har beltebruk liten påvirkning på hvor aktive ryggmusklene er, og magemusklenes aktivitet påvirkes i liten grad. Det er små forskjeller i forholdet mellom de rette og skrå bukmusklene med og uten belte i noen forskningsgrupper, men forskjellene er såpass små at det ikke skal påvirke langsiktige resultater (1). Den største fysiologiske forskjellen ved beltebruk virker å være en økning av det intraabdominale trykket («buktrykket), som virker å bedre evnen til å stive av ryggen og produsere kraft i underkroppen (2,3). Dette øker også blodtrykket, noe som kan være negativt for individer med høyt blodtrykk, men ikke for friske individer.

Styrkeløft

I styrkeløft vil du se at de aller fleste på høyt nivå nasjonalt og internasjonalt bruker belte på knebøy og markløft. Ut ifra erfaringer fra styrkeløftere vil de fleste oppleve å kunne løfte tyngre vekter eller klare flere repetisjoner på en gitt vekt ved bruk av belte. Vi har data som viser økt hastighet i løftefasen av knebøy (4,5) ved bruk av belte, noe som tyder på at man har større potensiale til å løfte tyngre vekter med belte da løftehastighet er nært knyttet til % av maks. 

 

Bruk av belte virker ikke å være tryggere enn å løfte uten. Vi har ikke data som tilsier at man har mindre sjanse for å skade ryggen ved beltebruk, ei heller motsatt. Sannsynligvis vil en eventuell beskyttende effekt veies opp ved at man kan løfte tyngre vekter. Valg rundt bruk av belte bør derfor gjøres ut ifra andre faktorer enn sikkerhet. Individer med høyt blodtrykk bør unngå bruk av belte da dette potensielt gir høyere blodtrykk under anstrengelse enn uten.

 

Øvelser med lave til moderate krav til avstivning av ryggen vil ha lite effekt av et belte. Dette inkluderer de fleste øvelser utenom markløftvarianter, knebøyvarianter og til dels olympiske varianter og tunge stående pressvarianter. Erfaring med beltebruk vil sannsynligvis påvirke effekten man får av det. Mange vil oppleve beltet som uvant og rart første gang, og det vil kreve en periode med tilvenning før man får de positive effektene på prestasjon.

Konklusjon

Om målet ditt er å bli sterkest mulig i knebøy og markløftvarianter vil det være nyttig å venne seg til å bruke belte på disse øvelsene. Det vil sannsynligvis bidra til at du kan løfte tyngre vekter på både kort og lang sikt. For muskelvekst vil den økte prestasjonen i disse øvelsene potensielt være positivt for utvikling av underkroppsmuskulaturen. Man kan gjerne trene både med og uten belte i samme treningsperiode, men vektene må da tilpasses hvorvidt du bruker belte eller ei. For mosjonister uten krav til å løfte mest mulig vekt vil bruk av belte være helt valgfritt.

Vil du bli personlig trener? Les mer her.

 

  1. Escamilla RF, Francisco AC, Kayes AV, Speer KP, Moorman CT 3rd. An electromyographic analysis of sumo and conventional style deadlifts. Med Sci Sports Exerc. 2002 Apr;34(4):682-8. doi: 10.1097/00005768-200204000-00019. PMID: 11932579.
  2. Harman EA, Rosenstein RM, Frykman PN, Nigro GA. Effects of a belt on intra-abdominal pressure during weight lifting. Med Sci Sports Exerc. 1989 Apr;21(2):186-90. PMID: 2709981.
  3. Lander JE, Simonton RL, Giacobbe JK. The effectiveness of weight-belts during the squat exercise. Med Sci Sports Exerc. 1990 Feb;22(1):117-26. PMID: 2304406.
  4. Lander JE, Hundley JR, Simonton RL. The effectiveness of weight-belts during multiple repetitions of the squat exercise. Med Sci Sports Exerc. 1992 May;24(5):603-9. PMID: 1533266.
  5. Zink AJ, Whiting WC, Vincent WJ, McLaine AJ. The effects of a weight belt on trunk and leg muscle activity and joint kinematics during the squat exercise. J Strength Cond Res. 2001 May;15(2):235-40. PMID: 11710410.

 

 

Publisert: 01.01.2021 KL. 03:58
Kategori: Trening

Har du lest disse?

Hvordan ser man på styrketrening for barn og unge? Her finner du en artikkel som sammenfatter dagens oppfatninger. Arti...
En ny forskningsrapport forsøkte å kartlegge restitusjonstid for ulike muskelgrupper. Forsøket ble delt inn i underkrop...
Ved å benytte nakkeestrekkere øker styrke i benkpress.

Hold deg oppdatert på nyheter

Vi sender ut nyhetsbrev regelmessig med gode tilbud, fagartikler, tips, oppstartsdatoer og annen informasjon om våre studier.

* Ved å gi oss dine kontaktopplysninger samtykker du til at vi kan kommunisere med deg via e-post og samtidig samtykker du til vår personvernpolicy.